Medlemskap i Lillehammer Frisbee

 

Fyll ut skjemaet under for å bli medlem av klubben, medlemsskapet gjelder pr. kalenderår.

 

Pris 1: Nye medlemmer(1. år) - kr. 100,-

Pris 2: Ordinært medlemskap(årlig) - kr. 150,-

Pris 3: Studenter og Juniorer(t.o.m 19 år) - kr. 100,-

 

Innbetaling kan gjøres til kontonr.: 2095 49 98968 (mrk. innbetalingen med navn)

Du kan også betale via PayPal nederst på siden her.

 

For å kunne delta i organisert aktivitet som konkurranser og turneringer i regi av forbundet

NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund), må det betales lisens. For disksport er dette

kr. 200,-. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man deltar i aktivitet organisert av NAIF, dens medlemsklubber eller samarbeidspartnere sanksjonert av forbundet.

 

Det er hver enkelt klubbs ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens - og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisens må være betalt før man kan delta i serie, mesterskap, NM eller andre arrangementer i regi av forbundet. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer for de ulike idrettene.

Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål om lisens og/eller medlemskap.

Det er også svært viktig at vi har rett kontaktinformasjon til deg, som adresse og mailadresse.

Som medlem av

Lillehammer Frisbee

mottar du et medlemskort.

Viser du dette frem ved kjøp av frisbee utstyr på Sport1 på Strandtorget, vil du få 20% rabatt på varene

 

 

For nye medlemmer:

Registrer deg ved å fylle ut og sende skjemaet under.

Deretter kan du returnere hit for å betale medlemskapet

 

Allerede medlem:

Her kan du betale ditt årlige medlemskap. Du trenger ikke fylle ut innmeldingsskjemaet, med mindre du har endringer i din kontaktinfo.

 

INNMELDING
Fornavn * Etternavn *
Adresse *
Postnummer * Poststed *
Telefonnummer
E-post *
Fødselsdato *     

Beskjed

 

 

 

 

Betaling via PayPal:

comments powered by Disqus

Copyright © All Rights Reserved